Wspieramy:

Biało - ZIelone Ladies

logo

Posiadamy CERTYFIKATY
ISO 9001, 14001, PN-N 18001

pca

Firma należy do organizacji

PP

Posiadamy tytuł

"Pomorski Pracodawca Roku 2016"

pracodawca

Jesteśmy członkiem "Business Centre Club"

bcc

 

Witamy na stronie Firmy Mario.

Firma Usługowa MARIO posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie w świadczeniu i wykonywaniu usług począwszy od czyszczenia i zabezpieczeń antykorozyjnych po odbiór i utylizację odpadów ropopochodnych.

Oferujemy kompleksowe wykonanie prac na lądzie, statkach i platformach wiertniczych.

Ponadto specjalizujemy się w wynajmie i dzierżawie sprzętu budowlanego jak również wykonujemy wszelkiego typu prace rozbiórkowe.

Założyciel i Prezes Firmy Mario, Pan Mariusz Grzęda nieustannie poszerza horyzonty działalności firmy dostosowując ją do spełnia najwyższych wyznaczonych standardów europejskich i światowych. W marcu tego roku otrzymaliśmy CERTYFIKAT ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004 wystawiony przez PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. z Gdyni.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM i HIGIENĄ PRACYCertyfikat ISO
W ramach swojej działalności nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie napraw i konserwacji statków morskich i platform wiertniczych.
Kompleksowość oferowanych usług oraz elastyczność w podejściu do oczekiwań naszych Klientów, przy jednoczesnym minimalizowaniu szkodliwości działań na środowisko naturalne oraz utrzymaniu wysokiego standardu bezpieczeństwa i ihigieny pracy jest naszym priorytetem.
Zobowiązujemy się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszej firmie ZSZ jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną prac, zgodnego z wymaganiami międzynarodowych norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004.
W odpowiedzi na powyższe, wyznaczamy sobie następujące cele i zadania do realizacji:
> rozwój firmy i umocnienie jej pozycji na rynku, poprzez zwiększenie liczby klientów oraz osiąganych przychodów,
> szybkie i elastyczne dostosowywanie oferty firmy do zmieniających się potrzeb klientów,
> indywidualne podejście do Klienta, identyfikowanie jego potrzeb i stałe monitorowanie poziomu jego zadowolenia,
> współpraca z dostawcami oraz podwykonawcami gwarantującymi powtarzalność produktów i usług,
> podnoszenie kwalifikacji i wyszkolenia pracowników firmy,
> przestrzeganie wymagań prawnych oraz innych wymagań dotyczących firmy, w tym wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
> zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zagrożeniom środowiska naturalnego,
> stałą poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
> zaangażowanie pracowników oraz podwykonawców do działań na rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
Niniejsza Polityka ZSZ jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy została zakomunikowana w organizacji i jest dostępna publicznie. Zapewniamy odpowiednie zasoby i środki niezbędne dla realizacji polityki, celów i ustalonych zadań.
Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w realizacje niniejszej Polityki.
Gdańsk, 30.10.2013ISOISO

Pracownicy GSMARIO posiadają szkolenie OHSAS - system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Norma OHSAS 18001 jest zgodna z normą ISO 9001 i ISO 14001, co pomaga organizacji w wydajnym spełnianiu stawianych przez nie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny.
Norma OHSAS 18001 obejmuje następujące kluczowe obszary:
planowanie rozpoznawania zagrożeń, oceny i kontroli ryzyka;
program zarządzania OHSAS;
struktura i odpowiedzialność;
szkolenia, świadomość i kompetencje;
konsultacje i komunikacja;
kontrola operacji;
przygotowanie i działania na wypadek awarii;
pomiar, monitorowanie i poprawa wydajności.
OHSAS 18001 może być stosowana w każdej organizacji, która chce wdrożyć formalną procedurę ograniczania ryzyka

związanego z bezpieczeństwem i higieną środowiska pracy w odniesieniu do pracowników, klientów i osób postronnych.

 

Dodatkowo nasza firma nie zapomina o dzieciach i młodzieży . Działalność wspierająca gdański klub Rugby ( Mario Ladies Lechia Gdańsk )

stała się nieodłączną częścią funkcjonowania naszej firmy. Cały ten okres wspierania drużyny utwierdził nas tylko w przekonaniu, że w czasach pełnych bezpardonowej walki, coraz trudniej jest o przejawy prawdziwie ludzkich odruchów, gdzie dobra wola i chęć pomocy innym spotykają się, a człowiek znów odzyskuje wiarę w ludzi i łatwiej potrafi uwolnić tkwiące w każdym z nas talenty.

ford hala mariomankarcher

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004 - Biuro Usługowe MARIO 2013 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Aby łatwiej Nas było znaleść, pozycjonujemy się dla takich słów jak:

czyszczenie zbiorników balastowych, czyszczenie zbiorników ropopochodnych, mycie ładowni, usługi asenizacyjne odpadów, wynajem nagrzewnic, transport odpadów niebezpiecznych adr, gdańsk, trójmiasto