Wspieramy:

Biało - ZIelone Ladies

logo

Posiadamy CERTYFIKATY
ISO 9001, 14001, PN-N 18001

pca

Firma należy do organizacji

PP

Posiadamy tytuł

"Pomorski Pracodawca Roku 2016"

pracodawca

 

Środowisko

Witamy na stronie Firmy Mario.

Firma Usługowa MARIO posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie w świadczeniu i wykonywaniu usług począwszy od czyszczenia i zabezpieczeń antykorozyjnych po odbiór i utylizację odpadów ropopochodnych.

Oferujemy kompleksowe wykonanie prac na lądzie, statkach i platformach wiertniczych.

Ponadto specjalizujemy się w wynajmie i dzierżawie sprzętu budowlanego jak również wykonujemy wszelkiego typu prace rozbiórkowe.

Założyciel i Prezes Firmy Mario, Pan Mariusz Grzęda nieustannie poszerza horyzonty działalności firmy dostosowując ją do spełnia najwyższych wyznaczonych standardów europejskich i światowych. W marcu tego roku otrzymaliśmy CERTYFIKAT ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004 wystawiony przez PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. z Gdyni.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM i HIGIENĄ PRACYCertyfikat ISO
W ramach swojej działalności nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie napraw i konserwacji statków morskich i platform wiertniczych.
Kompleksowość oferowanych usług oraz elastyczność w podejściu do oczekiwań naszych Klientów, przy jednoczesnym minimalizowaniu szkodliwości działań na środowisko naturalne oraz utrzymaniu wysokiego standardu bezpieczeństwa i ihigieny pracy jest naszym priorytetem.
Zobowiązujemy się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszej firmie ZSZ jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną prac, zgodnego z wymaganiami międzynarodowych norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004.
W odpowiedzi na powyższe, wyznaczamy sobie następujące cele i zadania do realizacji:
> rozwój firmy i umocnienie jej pozycji na rynku, poprzez zwiększenie liczby klientów oraz osiąganych przychodów,
> szybkie i elastyczne dostosowywanie oferty firmy do zmieniających się potrzeb klientów,
> indywidualne podejście do Klienta, identyfikowanie jego potrzeb i stałe monitorowanie poziomu jego zadowolenia,
> współpraca z dostawcami oraz podwykonawcami gwarantującymi powtarzalność produktów i usług,
> podnoszenie kwalifikacji i wyszkolenia pracowników firmy,
> przestrzeganie wymagań prawnych oraz innych wymagań dotyczących firmy, w tym wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
> zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zagrożeniom środowiska naturalnego,
> stałą poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
> zaangażowanie pracowników oraz podwykonawców do działań na rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
Niniejsza Polityka ZSZ jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy została zakomunikowana w organizacji i jest dostępna publicznie. Zapewniamy odpowiednie zasoby i środki niezbędne dla realizacji polityki, celów i ustalonych zadań.
Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w realizacje niniejszej Polityki.
Gdańsk, 30.10.2013

Certyfikat ISO 9001 14001 PN-N 18001

Pracownicy GSMARIO posiadają szkolenie OHSAS - system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Norma OHSAS 18001 jest zgodna z normą ISO 9001 i ISO 14001, co pomaga organizacji w wydajnym spełnianiu stawianych przez nie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny.
Norma OHSAS 18001 obejmuje następujące kluczowe obszary:
planowanie rozpoznawania zagrożeń, oceny i kontroli ryzyka;
program zarządzania OHSAS;
struktura i odpowiedzialność;
szkolenia, świadomość i kompetencje;
konsultacje i komunikacja;
kontrola operacji;
przygotowanie i działania na wypadek awarii;
pomiar, monitorowanie i poprawa wydajności.
OHSAS 18001 może być stosowana w każdej organizacji, która chce wdrożyć formalną procedurę ograniczania ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną środowiska pracy w odniesieniu do pracowników, klientów i osób postronnych.

Dodatkowo nasza firma nie zapomina o dzieciach i młodzieży . Działalność wspierająca gdański klub Rugby ( Mario Ladies Lechia Gdańsk ) stała się nieodłączną częścią funkcjonowania naszej firmy. Cały ten okres wspierania drużyny utwierdził nas tylko w przekonaniu, że w czasach pełnych bezpardonowej walki, coraz trudniej jest o przejawy prawdziwie ludzkich odruchów, gdzie dobra wola i chęć pomocy innym spotykają się, a człowiek znów odzyskuje wiarę w ludzi i łatwiej potrafi uwolnić tkwiące w każdym z nas talenty.

ford hala mariomankarcher

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004 - Biuro Usługowe MARIO 2013 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Aby łatwiej Nas było znaleść, pozycjonujemy się dla takich słów jak:

czyszczenie zbiorników balastowych, czyszczenie zbiorników ropopochodnych, mycie ładowni, usługi asenizacyjne odpadów, wynajem nagrzewnic, transport odpadów niebezpiecznych adr, gdańsk, trójmiasto